U ovoj tabeli je prikazano poređenje LED rasvete sa tradicionalnom. Pogledajte koliko možete da uštedite upotrebom LED sijalica i zašto će LED rasveta biti dominantna u nastupajućim godinama.

 

Energetska efikasnost i cena

(poredjenje vršeno u odnosu na sijalicu od 60W kao najzastupljeniju)

LED

sijalica

Štedljiva

sijalica

Obična

sijalica

Prosečan radni vek sijalice

25000 sati

8000 sati

1500 sati

Trajanje (računa se da sijalica radi 5 sati na dan)

oko 14 godina

Oko 5 godina

Oko 1/2 godine

Potrošnja električne energije za jednu sijalicu

7W

18W

60W

Potrošnja električne energije, za godinu dana

(približno za 10 sijalica koje rade 5 sati na dan)

130.00 kWh

340.00 kWh

1100 kWh

Godišnji račun za struju, računato je za cenu struje od 6.578 dinara, što je trenutna cena više tarife u zelenoj zoni potrošnje.

860 din

2200din

7200 din

VREDNOSTI SU ZA PROSEČNU POTROŠNJU

Poređenje za 25000 sati rada

Snaga sijalice (ekvivalent za običnu sijalicu od 60W)

7W

18W

60W

Prosečna cena sijalice

1250

350

55

Utrošena električna energija za 25000 sati rada u kWh

175

450

1500

Cena utrošene struje, prema trenutnim okvirnim cenama

1100

2900

10000

Potreban broj sijalica za 25000 sati rada

1

5

20

Cena potrebnih sijalica za 25000 sati rada

1250

1750

1100

Ukupan trošak za osvetljavanje od 25000 sati (struja + sijalice)

2350

4650

11100

 

LED SIJALICA

ŠTEDLJIVA SIJALICA

KLASIČNA SIJALICA

2 W

MENJA

5 W

MENJA

15 W

3 W

MENJA

8 W

MENJA

25 W

5 W

MENJA

14 W

MENJA

40 W

7 W

MENJA

18W

MENJA

60 W

12 W

MENJA

40 W

MENJA

100 W